Sprawdź Skrzynkę PW ! Prywatne Wiadmości
Moje ustawienia | Rejestracja |

Zaloguj się...

Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:

Zapamiętaj mnieZapomniałem hasła

Zarejestruj się!

 

Regulamin

Serwisu WebSpider.pl

 

REGULAMIN

& 1.
Serwis webspider.pl zwany dalej serwisem umożliwia publikowanie, przeglądanie ogłoszeń,
anonsów oraz treści reklamowych i przeznaczony jest dla osób które według prawa uważa się za pełnoletnie.
& 2.
Celem serwisu jest skontaktowanie osób zamieszczających ogłoszenia, anonse, reklamy z
osobami zainteresowanymi.
& 3.
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
1.. Połączenie z Internetem.
2.. Przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej lub kompatybilna z nią.
3. Adresu email.
& 4.
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
& 5.
Osoba korzystająca z Serwisu zwana dalej użytkownikiem to zarejestrowana pełnoletnia osoba która korzysta z serwisu i akceptuje ten regulamin.
& 6.
Osoba dodająca ogłoszenie, anons, reklamę zwana dalej "Wystawiającym" to zarejestrowany, pełnoletni użytkownik który zarejestrował się w serwisie i akceptuje ten regulamin.
& 7.
Każdy po dokonaniu rejestracji i spełniający warunki tego regulaminu ma prawo zamieścić
ogłoszenie, anons.
& 8.
Korzystający z tego serwisu może mieć tylko jedno konto osobiste.
& 9.
Wystawiający ma pełne prawo wglądu do wprowadzonych przez siebie danych, zmiany treści, a także ich usunięcia.
& 10
Wystawiający ma obowiązek wybrać odpowiednią kategorię dla treści wystawianej, reklamowanej
oraz publikować treści zgodne z prawem.
& 11.
Zamieszczone ogłoszenia, anonse, reklamy mają ważność ustaloną przez
administratora serwisu.
& 12.
Kontakt między Wystawiającym a osobą zainteresowaną może nastąpić poprzez dane dostępne w
ogłoszeniu, anonsie, reklamie lub formularzu kontaktowym dostępnym poprzez funkcję serwisu
Kontakt ze sprzedającym - do funkcji tej nie mają dostępu osoby trzecie. Administracja
serwisu nie ma żadnego wpływy na kontakt Wystawiającego z osobą zainteresowaną. Nie pomaga też stronom w negocjacjach.
& 13.
Korzystanie z Serwisu dla wszystkich oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz
zobowiązanie do przestrzegania go.
& 14.
Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie takie jak ogłoszenia, anonse, reklamy nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w której Serwis nie uczestniczy.
& 15.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje i decyzje będące wynikiem sporu między wystawiającym a osobą kupującą lub zainteresowaną. W przypadku wywiązania się sporu Serwis webspider.pl nie uczestniczy w jakichkolwiek sporach oraz rozstrzygnięciach sądowych i prawnych pomiędzy stronami.
& 16.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach, anonsach,
reklamach osób Wystawiających czy przesyłane w ramach Serwisu. Niedopuszczalne jest
zamieszczanie ogłoszeń, zdjęć, anonsów, reklam o treści sprzecznej z Polskim bądź
międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, itp.
& 17.
Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii treści dodawanej przez
wystawiającego:
1. Które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
2. Bez podania przyczyny.

& 18.
Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia, zdjęcia, anonsu, reklamy a także konta
osoby wystawiającej bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w stwierdzonych przypadkach:
1. Umieszczania w Serwisie treści o niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
2. Prób wykorzystywania Konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na szkodę
innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych)
3. Działania na szkodę Serwisu.
4. Przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.
5. Naruszenia prawa autorskiego.
6. Świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług związanych z Serwisem za pomocą mechanizmów informatycznych.
7. Usiłowania dokonania wyłudzenia na szkodę wystawiających i osób odwiedzających Serwis poprzez zamieszczenie treści nie zgodnych z prawdą.

& 19.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych pośrednio i bezpośrednio przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, hostingowych oraz oprogramowania, są one niezależne od Serwisu.
& 20.
Serwis nie kontroluje wpisywanych przez Użytkowników informacji i nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za ich prawdziwość.
& 21.
Użytkownikom i Wystawiającym nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, wysyłać, przedstawiać, publikować, sprzedawać, licencjonować, tworzyć treści zależnych lub wykorzystywać jakichkolwiek treści dostępnych w serwisie w innych celach niż dozwolony użytek wewnętrz serwisu, bez zgody Administracji serwisu.
& 22.


Polityka prywatności.
1. Celem serwisu jest chęć dostarczenia jak największej ilości informacji przy jak
najmniejszym ingerowaniu w strefę prywatności Użytkowników i Wystawiających.
2. Serwis nie gromadzi danych osobowych pozwalających na zidentyfikowanie pojedynczego
Użytkownika i Wystawiającego jako konkretnej osoby fizycznej.
3. Podczas rejestracji wymagany jest tylko NICK ( nazwa rejestrującego ), miasto, numer
telefonu, adres Email oraz hasło.
4. Adres email podany w trakcie rejestracji służy wyłącznie do korespondencji pomiędzy
serwisem a osobą zarejestrowaną w serwisie, która oprócz informacji o serwisie webspider.pl
( np. takiej jak ważne informacje Administratora, uwagi, konkursy, zmiany itp.) może
zawierać wiadomości i materiały sponsorowane. Adres email nie jest udostępniany żadnym firmom reklamowym i innym podmiotom a treści sponsorowane dołączane są wewnątrz Serwisu.
5. Wystawiający zawsze może zmienić swój adres email, w swoim panelu administracyjnym
wewnątrz serwisu. A w przypadku utraty hasła zostanie mu ono wysłane po podaniu adresu email.
& 23.
Serwis działa na terenie Polski. Ze względu na specyfikę niektórych ogłoszeń można też
dodawać treści w innych językach.
& 24.
Podanie swoich pełnych danych osobowych w dodawanej treści nie jest zalecane przez
Administrację Serwisu.
& 25.
Serwis webspider.pl zastrzega sobie prawo do:
1. Usuwania kont osobom łamiących ten regulamin, bez podania przyczyn
2. Korekty tego regulaminu, bez podania przyczyn
3. Przerw w działaniu serwisu, bez podania przyczyn
4. Blokowania dostępu do serwisu, elektronicznego lub innego osobom łamiącym ten regulamin.
& 26.
Regulamin odnosi się do serwisu webspider.pl i wszystkich jego podstron i subdomen.
& 27.
Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administrację strony poprzez
doręczenie(zamieszczenie) nowej treści Regulaminu na stronie internetowej webspider.pl
Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.
&28
Serwis WebSpider.pl używa systemu cookies do przechowywania informacji na Twoim lokalnym komputerze. Zawierają one jedynie dane ułatwiające dostęp i poruszanie się po
witrynie. Podany przez Ciebie adres e-mail używany jest jedynie w procesie rejestracji
i uzyskania / odzyskania hasła, w przypadku przystąpienia do listy mailingowej tej witryny,
oraz do ew. kontaktów przez administratora serwisu.

Uwagi końcowe
Jeżeli zauważyłeś w serwisie ogłoszenie, anons, reklamę która w jakiś sposób narusza twoje
dobra osobiste lub jest nie zgodna z prawem, napisz do nas. Fałszywe ogłoszenia, anonse,
reklamy zostaną usunięte. Zgłaszający powinien uzasadnić swoje roszczenia.